Esita abstrakt

Eestikeelne 150 – 250 sõnaline artikli tutvustus.

Font: Times New Roman

Kirjasuurus: 12pt

Reavahe: 1,5pt

 



facebookTalveAkadeemia koduleheltÜlikoolistEmaili teelmuu

Kui valisid muu, siis kust?