Üritused

TalveAkadeemia programm ja ülesehitus võimaldab kuulata oma ala spetsialiste, omandada grupitöödest praktilisi oskusi, jagada oma ideid teistega ja leida mõttekaaslaseid, kellega head ideed ellu viia. Üritused julgustavad kaasa mõtlema, küsimusi küsima ja kriitiliselt analüüsima – meeskond paneb erilist rõhku erinevate kaasavate meetodite kasutamisele.

Aastatel 2016-2019 lõpetas ürituste seeria Tartus toimuv TudengiTeaduse päev. Kus tutvustasid oma teaduslikke artikleid konkursil osalenud. Teemad varieerusid alustades loodusteadustest, lõpetades kunstiteadustega. Aastal 2020 toimub konverents teemal Taastuvenergia.