TalveAkadeemia

TalveAkadeemia loob Eesti teadusmaastikul olulist paika, kus saavad kohtuda akadeemilist karjääri tegevad inimesed, andes neile võimaluse jagada oma mõtteid ning panna ennast proovile. Kohtuda võib ju ka tänaval või ülikoolis – see ei ole meie ainus eesmärk.

Laiemalt võib TalveAkadeemia eesmärke kirjeldada nii:

Jätkusuutliku eluviisi propageerimine – usume, et igas eluvaldkonnas saab teemasid vaadata läbi selle prisma. Nii elumaja kui ka õpetamismeetod võivad olla jätkusuutlikud või ebamõistlikult ressursse raiskavad.

Ühendada erinevaid inimesi – koos teadmisi jagades on lihtsam edasi liikuda.

Akadeemilise suhtlusvõrgustiku loomine – TalveAkadeemia toob kokku tudengid, teadlased ning huvitavad esinejad vabasse õhkkonda, et tekiks tutvused, ideed saaks lennata ja koostöö alata.

Tuua teadus ülikooli seinte vahelt välja – TalveAkadeemia lõppüritus TudengiTeaduse päev on avatud kõigile huvitatule kuulamiseks ja vaatamiseks, mida noored uurivad ja kuidas maailm paremaks muutub ja pole seotud ülikoolikooliga.

Teaduse populariseerimine eesti keeles – et paljud toredad avastused ja uurimused jõuaks ka laiema kodupubiku ette.

“TalveAkadeemia inspireerib mind tegutsema koos, olema loov ja avatud, sest kes teab, mis ühest pühapäevast välja koorub.”

Kai Allikas

“TalveAkadeemia inspireerib mind kaasa mõtlema.”

Katrin Nõu

“TalveAkadeemias inspireerib mind võimalus olla osa ühest huvitavate inimeste kambast, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.”

Enri Uusna

“TalveAkadeemias inspireerib mind loovus, nooruslikkus ning teistmoodi lähenemine.”

Anneli Usutav

Toetajad