Talveakadeemia konkurss

TalveAkadeemia konkursi eesmärk on:

  • inspireerida ja populariseerida tudengiteadust;
  • anda tudengitele teadustöö kirjutamise ja ettekandmise lisakogemus ülikooli kõrvalt;
  • avalikult esitleda innovaatilisi teadustöid ja tunnustada oskuslikke autoreid;
  • tuua kokku mõttekaaslasi erinevatest ülikoolidest ja erialadelt ning laiendada tudengite tutvusringkonda;
  • Teaduse populariseerimine eesti keeles – et paljud toredad avastused, uurimused jõuaks ka laiema kodupubiku ette.

TalveAkadeemia propageerib jätkusuutlikku eluviisi ning see eeldab innovatilist mõtlemist. Luues ühe pingevaba ja noortepärase, ent samas võistlusliku õhkkonna, toome kokku ideid ja mõttekaaslasi erinevatelt erialadelt. Selle keskkonna oodatud tulem on inspireeritud ja motiveeritud tudengivõrgustik ning uued jätkusuutlikud lahendused.

Et uued lahendused jõuaksid avalikkuse ette, kulmineerub iga-aastane TalveAkadeemia protsess TudengiTeaduse päevaga. Sellel üritusel kannavad meie konkursil osalejad ette oma innovaatilise teadustöö tulemused ning kutsuvad kõiki asjahuvilisi kaasa mõtlema jätkusuutliku arengu teemadel.