Konkurss 2016

11. märtsil leidis AHHAA Teaduskeskuses aset juba neljas TudengiTeaduse päev, kus selgusid TalveAkadeemia poolt korraldatud teaduslike lühiartiklite konkursi parimad tööd.

Eelnevalt toimusid osalejatele koolitused nii artikli kirjutamises, posterettekande koostamises ja laval esinemise kohta. Oma töid ette kandes saavad tudengid inspireerida kaastudengeid mitte ainult oma teadustööga jätkama, vaid ka tulemusi laiema avalikkusega jagama. Ülikoolides tehakse igapäevaselt  põnevaid teadusavastusi ning TudengiTeaduse päev pakub hea võimaluse vähemalt mõnega neist lähemalt tutvuda.

Teaduslike lühiartiklite konkursile esitati töid kahes vanuseastmes – I kategooria moodustasid bakalaureuseõppe üliõpilased ja magistrandid ning II kategooriasse kuulusid magistrantuuri lõpatanud ja doktorandid. Artikleid hindasid retsensendid ja lisaks oli TudengiTeaduse päeval žürii, kelle ülesandeks oli leida parimad esinejad. Žürii oli nelja-liikmeline ja sinna kuulusid: Margit Meiesaar (Eesti Teadusagentuur), Jaak Truu (Tartu Ülikool), Katre Tatrik (Novaator) ja Tormi Kotkas (TalveAkadeemia 2015 konkursi publiku lemmik).

I kategoorias võitis Sven Anderson’i (TÜ) artikkel “Kultuuri uurimise logitsistlik meetod“.
II kategooria parima töö “Magnetvälja tekitatud THz kiirguse suunadikroism multiferroidis Sr2CoSi2O” kirjutas Johan Viirok (TTÜ). Teise koha väärilise artikli ning žürii poolt parimaks hinnatud ettekande tegi Kaisa Mihklepp (TÜ) teemal „Bioäratundmissüsteem Streptococcus uberis’e määramiseks“.

Kolmanda koha sai Jaanus Liigand’ i (TÜ) artikkel “Veefaasi pH efektid elektropihustusionisatsiooni efektiivsusele”.

Teise koha esinemise eest sai Hanna-Lii Kupri (TTÜ) “Koduahjus jäätmete põletamisest eralduvad saasteained”. Lisaks võitis ta “Publiku lemmiku” tiitli.

Tartu Ülikooli keemia doktorandi Piia Liigand’i ettekanne “Mitmelaenguliste ioonide ionisatsiooni mehhanismi ja efektiivsuse uurimine” hinnati kolmanda koha vääriliseks.

Lisaks astusid üles külalisesinejad Helga Kalm (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus), Rene Toomse (Eesti Kaitsetööstuse Liit) ja Mait Metspalu (Eesti Biokeskus). Kõik kolm on erinevate valdkondade tipud, kes lahkasid inimkonna olemust ja jätkusuutlikkust tuleviku suhtes poliitilisest, sõjalisest ja ka geneetilisest aspektist. Ettekanded olid sügavasisulised ja kaasahaaravad ning avasid tavapärasest erinevad vaatenurki aktuaalsetele teemadele. Külastajatele, kes otsisid alternatiivi akadeemilistele teemadele, oli võimalus kaasa mõelda feng shui põhimõtete üle töötoas.
Teaduslike lühiartiklite konkursile on oodatud kõikide tudengite töid, mida on võimalik seostada jätkusuutliku arenguga. Igal aastal on esitatud erinevate loodusteaduste ja energeetika-alastele töödele lisaks abstraktsemaid uuringuid. Üheks selliseks näiteks on tänavusel konkursil edukalt osalenud Sven Andersoni artikkel, mis käsitleb meetodit, kuidas metakeele abil muuta kultuuri uurimine olemuslikult matemaatiliseks ja seeläbi ühtlustatumaks. Just uudsed mõtted ja lähenemised ning nendest tekkiv arutelu on TudengiTeaduse päeva põhiline väljund, mida korraldusmeeskond tegelikult taotleb.

TalveAkadeemia eesmärgiks on innustada tudengeid nägema maailma laiemalt, anda oskuseid akadeemiliseks kirjutamiseks, esinemiseks ja õpetada neid oma uurimusi lahti seletama sellisel tasemel, et isegi vanavanemad saaksid aru, miks sellistest töödest võiks maailmale kasu olla. Juba praegu on võimalik lühiartiklite konkursile enda töö saata ning kõigest sellest osa saada.