Konkurss 2019

23. märtsil toimus AHHAA teaduskeskuses juba seitsmendat korda TudengiTeaduse päev, kus TalveAkadeemia lühiartiklite konkursil osalenud said võimaluse oma töö ette kanda ning kelle seast selgus ka konkursi võitja.

TudengiTeaduse päev oli lõppmänguks läbi talve väldanud konkursile, kus osalejad said oma oskusi koolituste abil lihvida just selles, mida teadustöö kirjutamisel vaja võib minna: kirjutamises, postrite kujundamises ja esinemisel, sest lisaks teadustöö kirjutamisele ei tee paha oma tulemusi ka oskuslikult teistele tutvustada.

Teaduslikule lühiartiklite konkursile esitati kolm artiklit, mida hindasid oma ala professionaalidest retsensendid. Samuti hindas osalejate esinemisoskust TudengiTeaduse päeval kohapeal žürii, kuhu kuulusid Pille Lints (TalveAkadeemia nõukogu liige), Katrin Kreegimäe (EMÜ avaliku esinemise õppejõud) ning Sirje Pajumägi (Elus Teadus MTÜ liige ja asutaja).

  • Žürii auhinna esinemise eest pälvis Anne-May Nagel tööga „Suhkru ja tervise seostest kõnelevad narratiivid Postimehe ja Delfi näitel aastatel 2015-2017”
  • Publiku lemmikuks oli Susanna Veevo tööga „Hariduse kättesaadavus naistele ja tüdrukutele Saudi Araabia Kuningriigis 21. sajandil”
  • Peaauhinna, milleks oli 500 eurone stipendium, sai Kaupo Kokamägi tööga „Mehitamata õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus“

Lisaks konkursil osalejatele esinesid motiveerivate ettekannetega ka Tuul Sepp Eesti Noorte Teaduste Akadeemiast ning Anni Oja Ettevõtlike Noorte Kojast.

TalveAkadeemia eesmärgiks on innustada tudengeid nägema maailma laiemalt, anda oskuseid akadeemiliseks kirjutamiseks, esinemiseks ja õpetada neid oma uurimusi lahti seletama. Teaduslike lühiartiklite konkursile on oodatud tudengite tööd, mida on võimalik seostada jätkusuutliku/säästva arenguga.