Konkurss 2017

24. märtsil leidis AHHAA Teaduskeskuses aset viies TudengiTeaduse päev, kus selgusid TalveAkadeemia poolt korraldatud teaduslike lühiartiklite konkursi parimad tööd.

Eelnevalt toimusid osalejatele koolitused nii artikli kirjutamises, posterettekande koostamises ja laval esinemise kohta. Oma töid ette kandes saavad tudengid inspireerida kaastudengeid mitte ainult oma teadustööga jätkama, vaid ka tulemusi laiema avalikkusega jagama. Ülikoolides tehakse igapäevaselt  põnevaid teadusavastusi ning TudengiTeaduse päev pakub hea võimaluse vähemalt mõnega neist lähemalt tutvuda.

Teaduslike lühiartiklite konkursile esitati töid kahes vanuseastmes – I kategooria moodustasid bakalaureuseõppe üliõpilased ja magistrandid ning II kategooriasse kuulusid magistrantuuri lõpatanud ja doktorandid. Artikleid hindasid retsensendid ja lisaks oli TudengiTeaduse päeval žürii, kelle ülesandeks oli leida parimad esinejad.