Bioäratundmissüsteem Streptococcus uberis’e määramiseks

Kaisa Mihklepp

Tartu Ülikool

Valdkonnad:

Tase: II aste

Aasta: 2016

Ülikool: Tartu Ülikool