Sünteetilised retseptorid –elemendid anioonide seondumises ja ära tundmises

Kristjan Haav

Valdkonnad:

Tase:

Aasta: 2017

Ülikool: Tartu Ülikool