MA tudeng

Paljud magistrandid jätkavad oma bakalaureuse uurimust ja arendavad seda edasi, kuuluvad mõnda töögruppi või alles avastavad tõsisemalt teadusmaailma. Igastahes muutub järjest olulisemaks teadusartiklite lugemine, ettekannete tegemine ja uurimustööde kirjutamine.

TalveAkadeemia konkursil tasub osaleda, sest saad:

  • Harjutada eesti keeles akadeemilist eneseväljendust (tuleb kasuks magistritöö kirjutamisel ja kaitsmisel).
  • Tagasisidet oma uurimuse kohta erinevatelt retsensentidelt nii sisu kui vormi kohta.
  • Pärast tagasisidet oma artiklit muuta ehk teha selle tõesti selliseks nagu see olla võiks.
  • Osaleda kirjutamiskoolitusel, kus seletatakse, mida tähele panna akadeemiliste tekstide koostamisel, mida vältida, mis on head tavad jne.
  • Võimaluse osaleda esinemiskoolitusel, kus saad oma teksti siluda, harjutada avalikku esinemist, personaalset tagasisidet jne.
  • Võimaluse esineda TudengiTeaduse päeval ettekandega, mis annab väga hea esinemiskogemuse ja võimaluse oma uurimust jagada teistega.
  • Avaldada oma artikkel TalveAkadeemia kogumikus.
  • Põnevaid kontakte teiste erialade ja ülikoolide tudengitega.
  • Võita 500 euro suuruse stipendiumi ja teisi auhindu!

Osalemiseks esita artikkel 08.01.16

TALVEAKADEEMIA 2016 KONKURSI HINDAMISLEHT 2 aste

Täpsemad konkursinõuded ja ajakava www.talveakadeemia.ee