Phd Tudengid

Doktorantuuris ei ole enam võimalik pääseda artiklite kirjutamisest, posterettekandega esinemisest ja oma uurimisteema seletamisest. Seda kõike on oluliselt lihtsam teha, kui tunned end enesekindlamalt avalikult esinedes ja ka su vanaema saab laias laastus aru, millega (laboris) tegeled.

TalveAkadeemia konkursil tasub osaleda, sest saad:

  • Harjutada eesti keeles akadeemilist eneseväljendust, mis peab olema arusaadav ka teemavälisele inimesele.
  • Tagasisidet oma uurimuse kohta erinevatelt retsensentidelt nii sisu kui vormi kohta.
  • Pärast tagasisidet oma artiklit muuta ehk teha selle tõesti selliseks nagu see olla võiks.
  • Osaleda kirjutamiskoolitusel, kus seletatakse, mida tähele panna akadeemiliste tekstide koostamisel, mida vältida, mis on head tavad jne.
  • Võimaluse osaleda esinemiskoolitusel, kus saad oma teksti siluda, harjutada avalikku esinemist, personaalset tagasisidet jne.
  • Võimaluse osaleda posterettekande koostamise koolitusel ja sellega esineda.
  • Võimaluse esinedaTudengiTeaduse päeval ettekandega, mis annab väga hea esinemiskogemuse ja võimaluse oma uurimust jagada teistega.
  • Avaldada oma artikkel TalveAkadeemia kogumikus.
  • Põnevaid kontakte teiste erialade ja ülikoolide tudengitega.
  • Võita 500 euro suuruse stipendiumi ja teisi auhindu!

Osalemiseks esita artikkel 08.01.16

TALVEAKADEEMIA 2016 KONKURSI HINDAMISLEHT 2 aste

Täpsemad konkursinõuded ja ajakava www.talveakadeemia.ee