esinemiskoolitus

Esinemiskoolitus on viimane kolmest konkursil osalejatele mõeldud koolitusest, mille eesmärgiks on tudengite ettevalmistamine TudengiTeaduse päevaks. Koolituse ülesanne on anda osalejatele julgust ja enesekindlust publiku ette astumiseks ning nõuandeid, kuidas muuta ühe uurimistöö tehniline sõnum ka tavakodaniku jaoks lihtsasti seeditavaks.

Koolitus kestab harilikult terve päeva ning pakub kõigile osalejatele võimaluse vähemalt kolm korda teiste ees esineda, saades koolitajalt aktiivset tagasisidet. Niiviisi on osalejatel võimalik panna õpitu kohe rakendusse. Et kõik koolituse etteasted võetakse ka filmilindile, on kõigil konkurslastel tagantjärele võimalus iseenda arengut oma silmaga tunnistada.

Päev otsa vältav koolitus toimub turvalises ja tagasisideküllases keskkonnas. Sellises atmosfääris avanevad isegi kõige tagasihoidlikumad ja kinnisemad inimesed ja võivad päeva lõpuks leida, et suudavad rakendada esinemisvõtteid, milleks varasemalt julgust ei jagunud.


KOOLITAJA ENE SEIDLA

Ene Seidla fotoEsinemiskoolituste läbiviijaks on meil läbi aegade olnud Ene Seidla ettevõttest HAL koolitus. Omades 15 aastat juhtimiskogemust on Ene igapäevaseks tööks meeskondade tulemuslikkuse parandamine, sealhulgas avaliku esinemise oskuste lihvimine. Lisaks koolitajaametile on Ene täitnud ka TudengiTeaduse päeva žüriiliikme rolli, andes niiviisi konkursi finaalis veel viimase panuse oma õpilaste arengusse.