Meeskond

TalveAkadeemia loob Eesti teadusmaastikul olulist paika, kus saavad kohtuda akadeemilist karjääri tegevad inimesed, andes neile võimaluse jagada oma mõtteid ning panna ennast proovile. Kohtuda võib ju ka tänaval või ülikoolis – see ei ole meie ainus eesmärk.

Laiemalt võib TalveAkadeemia eesmärke kirjeldada nii:

Jätkusuutliku eluviisi propageerimine – usume, et igas eluvaldkonnas saab teemasid vaadata läbi selle prisma. Nii elumaja kui ka õpetamismeetod võivad olla jätkusuutlikud või ebamõistlikult ressursse raiskavad.

Ühendada erinevaid inimesi – koos teadmisi jagades on lihtsam edasi liikuda.

Akadeemilise suhtlusvõrgustiku loomine – TalveAkadeemia toob kokku tudengid, teadlased, huvitavad esinejad vabasse õhkkonda, et tutvused tekiks, ideed saaks lennata ja koostöö alata.

Tuua teadus ülikooli seinte vahelt välja – TalveAkadeemia konverents on avatud kõigile huvitatule kuulamiseks ja vaatamiseks, mida noored uurivad ja kuidas maailm paremaks muutub ja pole seotud konkreetselt ühegi ülikoolikooliga.

Teaduse populariseerimine eesti keeles – et paljud toredad avastused, uurimused jõuaks ka laiema kodupubiku ette.